Stel hier uw vraag
Mail ons >
Of

Bel ons
+31 (0)43 204 30 23

Wat is infiltratie regenwater

Product brochure SediPipe 800.pdf

Technische documentatie regenwaterbehandeling systemen Fra╠łnkische Rohrwerke.pdf
SediPipe L + SediPipe L plus inbouw- en onderhoudshandleiding.pdf

Rigofill ST & ST-B.pdf

SediPipeJURA.pdf

Grondbeginselen van regenwaterbeheer:
 
Regenwater is onze competentie  Regenwater valt op wegen, pleinen, daken, luchthavens, stadions en veel andere verharde oppervlakken. Overal waar dat niet op een natuurlijke wijze gereinigd, opgevangen en afgevoerd kan worden beginnen onze taken: De natuurlijke waterkringloop kopiëren op plaatsen waar deze wordt onderbroken en zorgen voor een economische en ecologisch zinvolle terugvoer naar de natuur.
De 4 deelstappen van de natuurlijke kringloop, namelijk transporteren, reinigen, opvangen en afvoeren hebben wij tot onze 4 hoofdtaken gemaakt en hiervoor een oplossing gecreëerd.

Vier taken één oplossing:
Regenwater opvangen en transporteren Overal waar regenwater geen natuurlijke afvoermogelijkheden vindt moet het veilig worden opgenomen en opgevangen en vervolgens gecontroleerd worden afgevoerd.
Regenwater reinigen Regen neemt al uit de lucht en op daken of verkeersoppervlakken veel vuil en schadelijke stoffen op die een gevaar vormen voor ons water. Deze moeten er door effectieve technologieën weer gericht worden uitgehaald om ze vervolgens onschadelijk te kunnen afvoeren.
Regenwater opvangen Het opvangen kan verschillende doelen hebben. Om regenwater naar een gebruiksvoorziening toe te leiden, geregeld af te voeren of gewoon alleen maar te laten wegsijpelen moet het continu worden gecontroleerd en tussentijds worden opgevangen om overstromingen en de schades als gevolg daarvan uit te sluiten.
Regenwater afvoeren Deze taak vormt het sluitstuk van onze systeemoplossing die het verstoorde deel van de natuurlijke waterkringloop volledig kopieert. Wij zorgen evoor dat het regenwater veilig en betrouwbaar naar de natuur wordt teruggevoerd.

Onze oplossing:
Een uitgebreid systeem dat de natuurlijke weg van het regenwater weer kopieert en bijspringt op plaatsen waar het water, vanwege externe invloeden, niet meer zijn natuurlijk weg kan gaan. Wij zijn al meer dan 20 jaar werkzaam in het regenwaterbeheer en op het gebied van de afwatering in woonwijken en van verkeerswegen.
Tegenwoordig weten wij dat elke taak die verband houdt met regenwater, systeemdenken vergt.
Daarbij onderscheiden onze oplossingen zich met name door het perfecte samenspel van alle onderdelen en systemen in een gesloten, consequent doordachte reeks functies. Een lange levensduur en een zeer hoge onderhouds vriendelijkheid van de gecombineerde producten wordt gegarandeerd. Behalve de beschikbaarstelling van alle systeemcomponenten begeleiden wij graag alle werkzaamheden die voor en na de plaatsing komen.

JURA BV is partner van de Duitse onderneming FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG.
https://www.fraenkische.com