IT Voorziening DSV Venlo

07/07/2022 Je ziet het niet maar hier wordt regenwater geinfiltreerd in de bodem met de RIGOFILL ST inspecteerbare infiltratiekratten. Bij de nieuwbouw van DSV Venlo hebben we in samenwerking met Brauer Groep een voorstel ingediend om het HWA middels infiltratiekratten zowel te bergen als te infiltreren in de bodem. Met een minimale diepgang een optimale afwateringsplan realiseren dat zijn oplossingen voorstellen waar zowel de opdrachtgever als aannemer hun voordelen uit kunnen halen. Na een hydraulische berekening door Fraenkische is ons voorstel geaccordeerd en voor uitvoering goedgekeurd, met dank aan Brauer groep is de uitvoering in de zomer van 2022 gerealiseerd.