Wegen Steunpunt Den Bosch

08/04/2022 Wegensteunpunten (WSP) liggen door heel Nederland verspreid in de nabijheid van autosnelwegen.
De steunpunten dienen voor de opslag van materieel en strooizout en worden ingezet ten behoeve van onder meer gladheidbestrijding en incidentenmanagment. Vanuit de steunpunten vertrekken de strooiwagens en de auto's van de weginspecteurs naar de snelwegen om hun taken uit te voeren.

In het kader van Programma Wegensteunpunten Rijkswaterstaat wordt een deel van de wegensteunpunten in Nederland nieuw gebouwd of gerenoveerd. Voor de Wegensteunpunten Den Bosch, Zevenaar en Staphorst zijn geheel nieuw gebouwd en vanaf Eind 2021 operationeel.