IT Voorziening "De Borgh" te Budel

03/07/2019 Volledig inspecteerbaar infiltratie veld toegepast bij de Inrichting van de openbare ruimte De Borgh te Budel.

Door het toepassen van de Rigo-fill ST Infiltratiekrat met 95% holle ruimte en voorzien van een statische berekening d.m.v. FEM-berekening onder zwaar verkeer belastbaar SLW60 is tevens een rapport voorzien met 50jarige levensduur voor verticale en horizontale vervorming en druksterkte middels inbouw detail van Fränkische Rorhwerke.
Hierdoor is men voorbereid op de toekomst en zal de inspectietunnels altijd controleerbaar zijn voor mobiele camera inspectie en hoge druk reiniging.

De Rigo-fill Quadro cntrol infiltratie unit zorgt voor een zeer gemakkelijk toegankelijkheid in het systeem.

Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck
Ingenieursbureau: RA Infra
Uitvoering: Kuppens Infra BV te Budel

Rigofill ST & ST-B.pdf

Installatiehandleiding Rigofill ST.pdf

http://jurabv.nl/referenties/infiltratie-gebied-openbare-ruimte-de-borgh-te-budel/123